Maksātnespēja

Maksātnespēja

Fiziskās personas maksātnespējas process ir veids, kā izkļūt no parādu loka un pēc noteikta laika turpināt dzīvi jau bez parādsaistībām. Lai iepazītos ar maksātnespējas procesa norisi ir vērts iepazīties ar Maksātnespējas likumu, kas ir pats svarīgākais fizisko personu maksātnespējas procesā, kā arī izlasīt likuma skaidrojumus (Latvijas Vēstneša un Jurista vārda ekspertu sniegtos skaidrojumus).

Noderīgi resursi

Likumdošana

Maksātnespējas likums

Maksātnespējas likuma skaidrojumi (pievērsiet uzmanību publikāciju datumiem)

 1. Maksātnespēja trūcīgai personai
 2. Maksātnespēja, ja ir lielas parādsaistības pie nebanku kreditoriem
 3. SIA maksātnespēja
 4. Maksātnespējas procesa uzsākšanas nosacījumi
 5. Parādnieka mantas pārdošanas termiņi
 6. Maksātnespējas process, ja nav mantas
 7. Galvinieka iespējas fizisko personu maksātnespējas procesā
 8. Maksātnespēja – kā atgūt iemaksāto depozītu
 9. Par saistību dzēšanas plāna termiņa pārskatīšanu
 10. Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process
 11. Par parādsaistībām
 12. Jaunās MN likuma normas MN procesā esošām fiziskajām personām
 13. Par galvinieka tiesībām MN saistību dzēšanas procesā
 14. Kreditoru pieteikšanās termiņi
 15. Galvotāja tiesības sniegt maksātnespējas pieteikumu
 16. Maksātnespējas pieteikums, ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
 17. Ieteicama pāratjaunojuma līguma noslēgšana
 18. Maksātnespēja neatbrīvo no saistībām
 19. Par saistību dzēšanas termiņa piemērošanu
 20. Administratora atlīdzība par saistību dzēšanas plāna projekta izstrādi
 21. Uzņēmuma maksātnespējas procesā darbinieks ir kreditors
 22. Administratoram parādnieka īpašums ir jāpārdod par iespējami augstāko cenu
 23. Par nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas maksātnespējas procesā
 24. Par īpašuma izsoles atcelšanas iemeslu
 25. Informācija par maksātnespējas procesa ierosināšanu – maksātnespējas reģistrā
 26. Kad veicami grozījumi saistību dzēšanas plānā
 27. Maksātnespējas procesa uzsākšana
 28. Maksātnespēja neatbrīvo no parādu nomaksas
 29. Prasība tiesā nav pamats izpildu lietas apturēšanai
 30. Par maksātnespējas procesa uzsākšanu
 31. Sociālais statuss neierobežo maksātnespējas procesa uzsākšanu
 32. Par kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņiem maksātnespējas procesā
 33. Autoratlīdzības 1/3 daļa ir novirzāma kredītsaistību dzēšanai
 34. Nosacījumi fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanai
 35. Kad un kā uzsākt fiziskas personas maksātnespējas procesu
 36. Maksātnespējas pieteikumu var iesniegt pilnvarota persona
 37. Par fiziskas personas maksātnespējas pieteikumu
 38. Piedziņa nav vēršama pret laulātā atsevišķo mantu

 

Ar Maksātnespējas likumu saistītie tiesību akti

 1. Kārtība, kādā deponējami un izmaksājami naudas līdzekļi, ja maksātnespējas procesā pārdota parādnieka manta, kas kalpojusi par nodrošinājumu tāda nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās
 2. Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā
 3. Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2015.gadā
 4. Biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” maksas pakalpojumu cenrādis
 5. Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība
 6. Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu
 7. Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību
 8. Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu

Ar Maksātnespējas likumu saistītie Satversmes tiesas lēmumi

 1. Par 2014.gada 25.septembra likuma “Grozījumi Maksātnespējas likumā” 2.panta un 2014.gada 30.oktobra likuma “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 106.panta pirmajam teikumam
 2. Par Maksātnespējas likuma 62.panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 363.2panta otrās daļas normu, ciktāl tās neparedz tiesas tiesības atbrīvot personas no depozīta iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam